Rozkládací sedačky - Nábytek MPRozkládací sedačky - Nábytek MPRozkládací sedačky - Nábytek MP

Obchodní podmínky

Provozovatel:Michal Procházka
Tř.5.května 500
Lišov
37372
IČO:73473375

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Michal Procházka, Tř.5.května 500, Lišov, IČO:73473375(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.rozkladacisedacky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní...

...zobrazit celý článek

 

Reklamační řád

-Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží po zaplacení celé kupní ceny za zboží.
- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží po zaplacení celé kupní ceny za zboží.
- Kupující je povinen bezodkladně po převzetí zboží důkladně obhlídnout a uplatnit případné vady, které zboží má v době převzetí. Prodávající nepřizná kupujícímu práva z vad zboží v případě, že kupující zjistí nebo ohlásí vady později než bezodkladně po dodání zboží.
- Prodávající tímto poskytuje záruku za kvalitu zboží v trvání 24 měsíců. Tato záruční doba začíná plynout okamžikem převzetí zboží kupujícím.
- Záruka se vztahuje výlučně na vady zjištěné v záruční době a způsobené chybou materiálu, chybnou konstrukcí nebo chybným zpracováním. Záruka se vztahuje i na skryté vady na předmětu dodávky. Záruka...

...zobrazit celý článek

 

Soubory ke stažení:

pdf icon Reklamační řád - ke stažení